+36 70 409 2934
Budapest, II. ker., Lövőház u. 1-5., I Budapest, I. ker., Ostrom u. 16.

Kémiai biztonság

Munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok

A munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok elsődleges célja: a környezet épségének és az ember egészségének védelme a vegyi anyagok káros hatásaitól.

A foglalkozás egészségügyben  dolgozó szakemberek kémiai kóroki tényezők hatásának megelőzése szempontjából legfontosabb tennivalói közül kiemeljük a jogszabályban is rögzített feladatok közül a veszélyes anyagok hatása megelőzésének közösségi rendeletben (az un. REACH-ben) történt újraszabályozását. Kiemeljük továbbá a rendelet által rögzített biztonsági adatlapot, a REACH által előírt új kötelezettséget a kémiai biztonsági jelentést, továbbá a szabályozást, a környezeti és biológiai monitorozást. Ezután egy összegzés készül, amelynek figyelembevételével  a foglalkozás -egészségügyi szolgálat sikeresen oldhatja meg a kémiai tényezők okozta egészségkárosodások megelőzését, szűrését.

Biztonsági adatlapok: A biztonsági adatlap (más néven biztonságtechnikai adatlap), információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról,  tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról. A biztonsági adatlapok tartalmi követelményeit a REACH szabályozza.
A munkavállalók számára a tagállam hivatalos nyelvén ( hazánkban magyarul) kell biztosítani az adatlappal kapcsolatos összes információt.

Biológiai monitorozás: a biológiai anyagból (vér, vizelet) a munkakörnyezetben előforduló anyagok vagy metabolitjaiknak, illetőleg hatásuknak rendszeres mennyiségi meghatározása, és regisztrálása. A biológiai monitorozás szabályszerűen ismétlődő, rendszeres tevékenységnek kell lennie!

A kémiai kockázatelemzés (25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM. rendelet)  a munkahelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozik. A kockázatelemzés célja, a vegyi anyagokkal foglalkozó munkakörökre kiterjedően a vegyi anyagokra megállapítsák:

  • a jellemző egészségi és biztonsági kockázatokat,
  • a veszélyeztetettség mértékét, és
  • a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. A munkáltató az elvégzett kockázatbecslés alapján megelőző intézkedéseket hoz a kockázatok csökkentésére.

A kockázatértékelést az alábbiak figyelembe vételével kell végezni:

  • veszély azonosítása,
  • az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
  • az expozíció becslése,
  • a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése

Szeretnék ajánlatot kérni foglalkozás egészségügyi ellátásra!
Kattintson a gombra:

egészség-
biztosítás

Prima Medica egészségcsoport
Anyajegyszűrő Központ Endokrinközpont Cukorbetegközpont Életmód Orvosi Központ Budai Allergiaközpont Kardioközpont Trombózisközpont Budapesti Fül-orr-gégeközpont Dermatica Budapesti Gyermekgyógyászati Központ Budapesti Tüdőközpont jóAlvás központ Sportorvosi Központ Nőgyógyászati központ Ultrahangközpont Prevenciós szűrőközpont Speedmedical Fájdalomközpont Immun Központ Egészségmagazin Egészségáruda Prima Medica Egészségklaszter